Gamma sp. j.

Jacek Rozenek

Doradca biznesowy, coach i  trener najtęższych głów biznesu, aktor filmowy i teatralny. To rzadko spotykane, piorunujące połączenie powoduje, że określany jest mianem trenera nowej generacji. Uznawany za najlepszego w Polsce eksperta  z zakresu wystąpień publicznych oraz storytellingu. Jego magnetyczna osobowość, pasja, wiedza i doświadczenie powodują, że każde spotkanie z ekspertem to intelektualna i emocjonalna przygoda. Posiada 20-letnie doświadczenie biznesowe, które zdobył pracując w Polsce i za granicą przechodząc przez wszystkie szczeble zarządzania – od specjalisty do dyrektora generalnego. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu oraz pasji stał się osobą, którą inni stawiają sobie za wzór. Jego przemówienia poruszają serca i duszę, motywują, inspirują do zmian. Jest wziętym i wysoko cenionym konsultantem świata biznesu. Na swoich warsztatach odsłania metody i techniki, które opanował w najwyższym stopniu, pozwalające po mistrzowsku przemawiać, inspirować, motywować i sprzedawać. 

Marcin Kwieciński

Ponad 10-letnie doświadczenie budował między innymi w branży motoryzacyjno-finansowej gdzie był odpowiedzialny za negocjacje z kluczowymi sieciami dealerskimi oraz za stworzenie i koordynację innowacyjnego projektu na skalę ogólnokrajową w ramach struktur sprzedaży.
 
Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z zarządzaniem projektami reklamowymi ze szczególnym uwzględnieniem działań BTL. Pracował jako główny Specjalista ds. Szkoleń w Departamencie Szkoleń i Zarządzania Oddziałami w Towarzystwie Ubezpieczeń. Równocześnie wspierał menedżerów prowadząc z nimi coachingi oraz pełnił funkcję doradczą podczas procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla menedżerskiego.

Emilia Wiśniewska

Doświadczenie zawodowe pozyskiwała we współpracy z ogólnopolskimi mediami. Szlify redakcyjne zdobywała w Telewizji Polskiej w zespole redakcyjnym „Panoramy”. Doświadczenia zdobyte na tym stanowisku pozwoliły na stworzenie autorskich programów szkoleń z zakresu retoryki stosowanej, emisji głosu w pracy z grupą oraz narzędzi erystycznych. Prowadzi szkolenia dla średniej i niższej kadry menedżerskiej.
 
Zdobyła bogate doświadczenia realizując akademie menedżerskie dla najbardziej znanych firm w kraju. Wspiera działy personalne w projektach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak model kompetencyjny, programy talentowe czy oceny okresowe.

Marzena Szczepanik

Posiada tytuł Coacha ICC. Doświadczenie biznesowe zdobywała w działach sprzedaży firm z branż przemysłu stoczniowego, transportu lądowego i odzieżowego. Pierwsze kroki stawiała z firmami Porta Complex S.A. i Raben Sp. z o.o.. Była odpowiedzialna za budowanie długofalowych kontaktów z klientami, opiekę nad kluczowymi klientami i koordynowanie projektów sprzedażowych. Następnie jako partner biznesowy współtworzyła sieć sklepów odzieżowych na lokalnym rynku koncentrując się na budowaniu strategii marketingowej i zarządzaniu rozwojem pracowników. Obecnie , koncentruje się na szkoleniach biznesowych, coachingu i negocjacjach.

Tomasz Piotr Sidewicz

Uznawany za jednego z najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie zarządzania, negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Mistrz blefu manipulacji i mowy ciała. Charyzmatyczny trener biznesu, coach, autor licznych artykułów do pism branżowych, wydawca oraz redaktor naczelny czasopisma internetowego "Wiedza to władza". Specjalizuje się w treningach skuteczności biznesowej. Wspiera organizacje rządowe, polskie i zagraniczne firmy, menedżerów wysokiego szczebla w negocjowaniu milionowych kontaktów. Doskonały znawca ludzkiej psychiki i technik umożliwiających w krótkiej chwili ocenić stan emocjonalny, gotowość zakupu, cechy charakteru mające kluczowy wpływ na efektywność biznesową. 21 lat życia zawodowego, w tym 19 lat to praca na własny rachunek wykształciły w nim postawę biznesową „ najpierw muszę umieć doskonale zarządzać sobą- być wzorem szefa dla samego siebie”.

Joanna Baranowska

Rozpoczęła  praktykę trenerską w obszarach treningów sprzedaży oraz sztuki wystąpień publicznych, prezentacji  i strategii marketingowych. Odpowiadała  za współtworzenie polityki szkoleniowej oraz  Coaching działu sprzedaży, w ciągle zmieniających się warunkach firmy przechodzącej od polskiej spółki giełdowej, przez amerykański Ivax do światowego koncernu leków generycznych TEVA Pharmaceuticals.
 
Od 2007 jest jednym z wiodących trenerów i coachów w Akademi Coachingu CoachWise S.A. Obszary specjalizacji: przywództwo, sprzedaż, wystąpienia publiczne, umiejętności coachingowe, techniki twórczego myślenia,  komunikacja, asertywność, warsztat trenerski, MBO.

Piotr Kwietniewski

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako  pracownik i menadżer w działach marketingu. Szkoli firmy w zakresie psychologicznych umiejętności w zarządzaniu,  umiejętności  menadżerskich i sprzedażowych oraz prowadzi szkolenia ogólnorozwojowe , trenerskie i  coachingowe.  Współtworzył wraz z Wojciechem Eichelbergerem pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowy zajmujący się odpornością psychologiczną i profilaktyką antystresową, gdzie pracował jako trener i konsultant. Przebył wiele szkoleń, m.in. z  zakresu psychoterapii w Instytucie Gestalt w Krakowie, Szkołę Coachingu Moderator oraz Coach-Wise Essential akredytowany przez ICF, Psychologię coachingu na Uniwersytecie Warszawskim, Akademię Coachingu Colegium Civitas.

Magdalena Plewa

Trener – praktyk w zakresie sprzedaży i obsługi Klienta. Jej temperament, i umiejętności przywódcze nadają szkoleniom dynamikę cenioną przez siły sprzedaży. Specjalizuje się we wszystkich działaniach rozwojowych dla pracowników kontaktujących się z Klientem. Zrealizowała ponad 600 dni szkoleniowych oraz ponad 100 coachingów sprzedażowych. 

Piotr Szamałek

Swoje doświadczenie biznesowe pozyskiwał w branży ubezpieczeniowo-finansowej jako unit menadżer.  Zarządzał agentami sprzedającymi pożyczki gotówkowe. Obejmował również stanowisko zarządcze  spółki zarządzającej hotelami gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne. Powadził na podstawie umowy franczyzowej oddział banku.  
 
Od 2007 roku pracował już tylko jako trener i coach, wspierał pracowników na każdym szczeblu organizacyjnym,  zarówno w sektorze prywatnym jaki i administracji publicznej. Ukończył certyfikowane kursy: Transforming Communication™, coach  MBTI®; Discovery Insights™, metodyk PMI i PRINCE2. Ma za sobą ponad 1500 dni szkoleniowych oraz ponad 500 godzin coachingu indywidualnego, w tym coachingu towarzyszącego, prowadzonego w miejscu pracy osoby coachowanej.

Konrad Kuśpit

Doświadczenia trenerskie zaczął zdobywać w PTPI w Lublinie jako trener i wykładowca, prowadząc projekt szkoleniowy dla osób bezrobotnych. W PHU Drimpol jako Dyrektor Oddziału w Lublinie zarządzał zespołem, w tym działem sprzedaży. Był menedżerem ekspozycji oraz trenerem wewnętrznym w firmie Stella Pack. S.A., gdzie dokonał reorganizacji sposobu działania działu sprzedaży poprzez wprowadzenie autorskiego, 2- letniego cyklu szkoleń z zakresu znajomości produktu, merchandisingu, technik sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji. Zaadaptował elementy zarządzania kategorią, stworzył systemowe rozwiązanie dla wprowadzenia standardów ekspozycyjnych i standardów pracy handlowca.

Edyta Adamczyk

Trener biznesu z doświadczeniem w obszarze sprzedaży, obsługi klienta oraz rozwoju kompetencyjnego pracowników i menadżerów. Ceniony praktyk procesu rekrutacji, oceny i rozwoju kompetencji pracowników oraz w procesie współpracy z klientami. Posiada wieloletnią praktykę w biznesie pozwalającą właściwie dostosować działania szkoleniowe do celów organizacji. Zajmuje się koordynowaniem projektów wdrażania metodyki zarządzania projektami Prince2, PMI. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w branży finansowej, m.in. jako Dyrektor Banku zarządzała zespołami, realizowała cele finansowe i sprzedażowe swojej jednostki, rekrutowała pracowników i dbała o ich rozwój, negocjowała warunki współpracy z Klientami.

Anetta Wróblewska

Swoje doświadczenie budowała w działach sprzedaży w branży nieruchomości, telekomunikacyjnej i w mediach. Tworzyła struktury sprzedażowe, odpowiadała za rekrutację i rozwój pracowników. Przez kilka lat kierowała zbudowanymi przez siebie, od podstaw firmami. Zawdzięczały one sukces dynamizmowi i wdrażaniu innowacji w rozwoju, rzetelności i profesjonalnemu budowaniu sieci kontaktów z klientami. Posiada certyfikację Hogan Assessment System oraz Harrison Assessments jak również posiada certyfikat ICC.
 
Tworzy i realizuje autorskie programy szkoleniowe rozwijające kompetencje różnorodnych, wymagających grup odbiorców. W wielu organizacjach zajmowała się doradztwem na poziomie tworzenia struktur i procesów. Wspiera kadrę menedżerską oferując analizę, ocenę i konstruktywny feedback oraz programy wdrożeniowe i naprawcze. Profesjonalny i wiarygodny partner biznesowy.

Jarosław Gibas

Trener biznesu, certyfikowany coach, wykładowca, socjolog, mówca motywacyjny. Autor wielu powieści ,przewodników  i poradników. Felietonista, dziennikarz i redaktor naczelny. Zdobywał doświadczenie jako praktyk PR -współtwórca i przez pierwsze lata partner zarządzający Imago Public Relations.Specjalizuje się w autorskich szkoleniach komunikacyjnych – zarządzanie stresem, zarządzanie emocjami, zarządzanie zmianą z Kaizen, sztuka wystąpień publicznych, lider w roli coacha i coaching transpersonalny, który opisał w bestsellerze „Życie. Następny poziom. Coaching Transpersonalny.”  Jest również cenionym mówcą motywacyjnym  - występował na wielu konferencjach i sympozjach z przemowami dotyczącymi zarządzania zmianą, technik sprzedaży, inteligencji emocjonalnej czy zarządzania stresem.

Małgorzata Wozba

Specjalista i praktyk w zakresie prowadzenia biura Zarządu i obsługi korporacyjnej organów spółek. Zaczynała karierę od stanowiska asystentki, aktualnie rozwija własną firmę specjalizującą się w obsłudze administracyjnej i korporacyjnej spółek w modelu outsourcingowym. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora biura Zarządu oraz dyrektora finansowego. Podczas szkoleń zwraca uwagę na praktyczne aspekty pracy z dokumentami, konieczność dobrej organizacji  i znajomość kluczowych zagadnień prawnych. Ulubione tematy to obsługa kancelaryjna, obieg i archiwizacja dokumentów, tworzenie procedur, analiza procesów biznesowych i projektowanie rozwiązań systemowych wspierających pracę sekretariatu i biura Zarządu.

Anna Kazakow

Przez ponad 15 lat wspierała klientów biznesowych w procesach rekrutacyjnych. Od 9 lat prowadzi szkolenia i warsztaty, a cztery lata temu dołączyła do grona coachów i dzieli swoją pasję pomiędzy pracę z grupami a indywidualne spotkania.
 
Specjalizuje się w szkoleniach, w których jest miejsce na proces grupowy oraz wspólne dochodzenie do rozwiązań, takich jak komunikacja interpersonalna, asertywność, budowanie tożsamości zespołu, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, delegowanie, zarządzanie zmianą, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, szeroko pojęte przywództwo oraz kreatywność w biznesie.
 
Jako przeciwwagę dla działań w sferze biznesu chętnie tworzy warsztaty rozwojowe. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu, Szkoły Coachów oraz Szkoły Mediacji Grupy TROP. Ukończyła 10 edycję Szkoły w ramach Grupy TROP oraz kurs facylitacji w Berlinie prowadzony przez szwajcarską firmę Towers Perrin. Posiada certyfikat Coacha Grupy TROP.

Damian Michalski

Jest akredytowanym i certyfikowanym absolwentem jednej z największej uczelni coachingu na świecie : The Coaching Academy w Londynie.
W tej uczelni zdobył dwa dyplomy jako Professional Personal Performance Coach i Professional Corporate and Executive Coach.
Jego specjalizacją jest Leadership and Executive Coaching oraz Performance Coaching w obrębie zarządzania karierą oraz rozwijanie pewności siebie w środowisku korporacyjnym. Jest autorem warsztatów rozwojowych poruszających tą tematykę.
Prowadzi szkolenia i coaching w języku angielskim i polskim.
Przez ostatnie 10 lat pracował najpierw jako menadżer a potem jako trener w hospitality business w jednych z największych firm na rynku angielskim.
Jego zadaniem jako trenera było przygotowanie i wdrożenie nowego pracownika na stanowisko menadżera, mentoring i doractwo specjalistyczne, szkolenie z zakresu obsługi klienta, oraz rekrutacja i przygotowanie nowo powstałych zespołów.
Jako menadżer i trener przeprowadził ponad setki godzin szkoleniowych z obsługi klienta, komunikacji wewnętrznej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych. Często pracował jako mentor i konsultant przy nowo powstających projektach.
Jego edukacja i doświadczenie jako Corporate and Executive Coach oparta jest na programach tworzonych przez The Institute of Leadership and Management, CPD Standards Office oraz ACSTH International Coach Federation.
W swojej pracy zawsze kieruje się Kodem Etycznym Coacha.   

Dorota Dwernicka

Szkoliła się w Polsce i za granicą, m.in. bezpośrednio od B.Tracy, A.Robbinsa. 12 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach na stanowisku handlowca zdobywając polskie i międzynarodowe (EMEA) nagrody za osiągnięcia w sprzedaży. Pierwsze szkolenie przeprowadziła w 2000 roku. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla branż: medycznej (farmaceutycznej, sprzętowej, kosmetologicznej), finansowej, IT, reklamowej, przemysłowej, budowlanej, FMCG, energetycznej .Szkoliła: dyrektorów, prezesów, kierowników, managerów,pracowników biurowych, pracowników linii produkcji, handlowców (terenowych, call center),przedstawicieli (medycznych, farmaceutycznych), traderów, maklerów giełdowych, a także
urzędników, lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, kosmetolożki, weterynarzy, prawników, informatyków, deweloperów IT, pracowników naukowych, pracowników i klientów MOPS,studentów .Pracując w międzynarodowej korporacji była w zespole projektowym „Sales Force Effectiveness” .Opracowała i wdrożyła autorski projekt „Akademia profesjonalnego Handlowca” .Prowadziła prelekcje inspirująco-motywujące poświęcone skuteczności w biznesie m.in. podczas „Women Business Network”, „Art Business Festival” czy „Vet Business Forum”, „Trading Jam Session” (do obejrzenia na www.inwestortv.pl)


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane