Gamma sp. j.

JAK NAS OCENIAJĄ KLIENCI?

...

Iwona Matysiak

Dyrektor Działu Badań i Analiz, Radio ESKA
...
Całość wykonanej przez trenerów Gammy pracy została oceniona wysoko zarówno z perspektywy pracowniczej - przez adresatów projektu, jak i perspektywy organizacyjnej.
...
...

Dariusz Rutkowski

Dyrektor Generalny, Syngenta
...
Cenimy zespół firmy Gamma za zaangażowanie, dynamikę pracy i wypracowanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klienta.
...
...

Beata Olszewska

Psycholog, trener wewnętrzny, Dział Personalny PGF S.A.
...
Polecamy firmę zarówno ze względu na odpowiedni poziom mertoryczny prowadzonych szkoleń, jak i umiejętności pracy z grupą zatrudnionych trenerów.
...
...

Dariusz Wiśniewski

Zastępca dyrektora Centrum rozwoju zawodowego MSZ
...
Projekty szkoleniowe Gammy zawierają moduły mierzące efektywność szkolenia. Pozwalają ocenić firmę szkoleniową oraz rozwój poszczególnych uczestników.
...
...

Marek Noster

Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju, Alior Bank SA
...
Projekt został oceniony wysoko, zarówno pod względem przekazu merytorycznego, jak również atmosfery oraz zaangażowania i komunikatywności wszystkich trzech trenerów prowadzących szkolenie.
...
...

Łukasz Sowiński

Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju, Alior Bank SA
...
Firma Gamma w pełni wywiązała się ze swoich zobowiązań. Była elastyczna we współpracy i otwarta na informację zwrotną od klienta. (...) polecamy firmą Gamma jako profesjonalnego wykonawcę szkoleń.
...
...

Włodzimierz Mazur

Regionalny Dyrektor Sprzedaży, ING Bank Śląski
...
Biorąc pod uwagę formę współpracy jak i wdrożonego systemu wsparcia sprzedaży możemy z pełną odpowiedzialnością zarekomendować Gammę jako bardzo dobrego partnera szkoleniowego.
...
...

Joanna Dutkowska

Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju, Alior Bank SA
...
Z perspektywy HR trenerzy cechowali się dużą elastycznością oraz efektywnością realizowanych działań szkoleniowych. Rekomendujemy Gammę jako sprawdzonego partnera szkoleniowego. 
...
...

Anna Kazakow

Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju, Alior Bank SA
...
Z perspektywy HR trenerzy cechowali się dużą elastycznością oraz efektywnością realizowanych działań szkoleniowych. Rekomendujemy Gammę jako sprawdzonego partnera szkoleniowego. 
...

TRENERZY

zobacz trenerów (12)

INFORMACJE

...KIEDY SZKOLENIE JEST SKUTECZNE? ...DLACZEGO GAMMA ...HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Misja Gammy brzmi „bierzemy odpowiedzialność za rezultaty”. Nasze szkolenia projektujemy tak, aby w dobrej atmosferze uczestnicy poznali nowe techniki i rzeczywiście nauczyli się je stosować. W tym celu wykorzystujemy formułę naturalnego tła® - zapraszamy osoby spoza szkolenia, na których można ćwiczyć techniki bądź też realizujemy ćwiczenia, symulacje poza salą szkoleniową. W rezultacie uczestnicy naszych szkoleń stają się ambasadorami Gammy – rekomendują nasze szkolenie swoich współpracownikom. Miarą zadowolenia uczestników jest również drugie miejsce Gammy w rankingu firm szkoleniowych. Miejsca w rankingu były przyznawane na podstawie liczby uczestników szkoleń głosujących na poszczególne firmy szkoleniowe.

Szkolenia z rozwoju osobistego prowadzone przez doświadczonych ekspertów biznesowo i życiowo.
Umiejętności, refleksja, wiedza zdobyta na tych szkoleniach służy zarówno w pracy zawodowej jak i w świecie prywatnym. Znając najczęstsze powody uczestnictwa z obszaru efektywności osobistej tak rozkładamy akcenty, aby szkolenie oddziaływało pozytywnie na obie sfery życia. Setki szkoleń interpersonalnych rocznie, wysoka satysfakcja uczestników to także jeden z powodów, dlaczego
wygrywamy w rankingach szkoleniowych.

Kompetencje to wiedzy, umiejętności i postawy. A zatem trenerzy Gammy, tak przygotowują i realizują szkolenia, aby każdy uczestnik po ich zakończeniu rozwinął określone kompetencje czyli:
  • wiedział, co zrobić (wiedza),
  • wiedział, jak to zrobić (umiejętności),
  • miał w sobie silną wolę do zmiany (postawa).
Tylko taka formuła gwarantuje realną zmianę po szkoleniu.
Zgodnie z metodologią Gammy każde szkolenie ze sprzedaży jest adresowane do 4 grup Klientów:
Uczestników szkolenia ze sprzedaży, ich przełożonych, działu HR i Organizacji jako całości. Firma osiąga sukces szkoleniowy, jeżeli:
  • Uczestnicy – mają poczucie sensowne spędzonego czasu, pracują w dobrej atmosferze
  • Przełożeni – widzą oczekiwaną zmianę w pracy uczestników na poziomie zachowania
  • HR – ma świadomość, że szkolenia odbywają się zgodnie z wartościami firmy
  • Organizacja – uzyskuje dzięki szkoleniu dodatkowy wzrost sprzedaży.
zobacz kalendarz szkoleń otwartych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane